Sarah Gagestein

Sarah Gagestein is taalstrateeg in hart en nieren en expert op het gebied van framing. Als geen ander weet zij hoe een boodschap overdraagt, in het juiste taalkader, aan een ander. Ze zet haar expertise onder andere in bij verschillende politieke partijen en ministeries. Daarnaast heeft Sarah twee boeken uitgebracht: ‘Denk niet aan een roze olifant’ en ‘Harder praten helpt niet’.

Monica Wigman

Monica Wigman is expert op het gebied van interne communicatie bij veranderingen. Ze weet als geen ander hoe ze op een creatieve manier een groep moet inspireren om samen tot de kern van de verandering te komen.

Regelmatig verzorgt ze workshops en lezingen over verandercommunicatie. Welke communicatie past het best bij welke veranderstrategie? Haar drijfveer is het verder brengen van het vak en haar vakgenoten, met als doel het scherp houden van de communicatieprofessional als het gaat om de eigen rol.

Annet Scheringa

Annet Scheringa focust zich op de kracht van Storytelling. Zij wil dat de kracht van verhalen wordt ingezet in leiderschap, communicatie, prestaties en verandering. Annet Scheringa heeft twee boeken over storytelling geschreven en is tevens eigenaar van het bedrijf The Story Connection. Een bedrijf dat helpt bij het geven van trainingen en opleiding tot storyteller. Met haar 20 jaar ervaring als trainster, consultant en schrijfster is zij een expert te noemen op het gebied van storytelling.

Tijdens haar lezing op het verandercongres zal Annet storytelling en verandercommunicatie ten gehore brengen.